Inspiring the World

Eka Maulana, ST., MT., M.Eng

Posts Tagged ‘pkm AI’

PKM GT dan AI FTUB 2014

berikut informasi PKM GT dan AI untuk FTUB 2014 MABA dan MALA.

pkm GT-AI Maba Mala

download pengumuman (pdf)